Letecké práce v precizním lesnictví a zemědělství

Nasazení dronů je stále častější také v oblastech tzv. precizního zemědělství a precizního lesnictví. I když se jedná o značně odlišné obory, používané technologie se příliš neliší. Precizní lesnictví se věnuje plánování a provádění lokálně specifických zásahů (ekonomických a ekologických) s cílem o zlepšení stavu lesního ekosystému nebo jeho dokumentaci. Stejně tak se precizní zemědělství věnuje plánování a provádění lokálně specifických zásahů obvykle s cílem zvýšení stavu výnosových plodin, jejich celkového výnosu (tzv. aplikace lokálně cíleného hospodaření na základě variability výnosu) či případně dokumentace jejich stavu (souvislostí mohou být pojistné události, výzkumné aktivity, prodej pozemku apod.)

Typické aplikace v oblasti precizního zemědělství: Hodnocení stavu porostů pro korekci výživy rostlin, inventarizace porostů po dané události, identifikace poškození porostu po pojistné události, identifikace zaplevelení pozemku, související výzkumné aktivity apod.

Typické aplikace v oblasti precizního lesnictví: Hodnocení úspěšnosti obnovy lesních porostů. Zjišťování výšky stromů, hodnocení úspěšnosti obnovy lesních porostů, monitoring zvěře, záchrana srnčat před senosečí, hodnocení stavu porostů apod.

Letecké práce v oblasti precizního zemědělství
Letecké práce v oblasti precizního zemědělství. Zde jde probíhá snímkování za pomocí dronu s termovizí. Snímkován je porost experimentálních polí s různými odrůdami brambor s cílem kontroly závlahového systému a jeho funkce
Multispektrální kamera na dronu DJI P4M
Multispektrální kamera na dronu DJI Phantom 4 Multispectral.Multispektrální kamera tohoto dronu podporuje stanovení následujících vegetačních indexů: NDVI, NDRE, OSAVI, GNDVI, LCI.

Nástroje které používáme pro precizní zemědělství a lesnictví jsou:

  • snímkování dronem s RGB kamerou – hodnocení stavu porostů
  • snímkování dronem s termovizní kamerou – vodní stres rostlin, oteplení krajiny, funkce závlahových systémů, vyhodnocení CWSI
  • snímkování dronem s multispektrální kamerou – stanovení vegetačních indexů, hodnocení stavu porostů, odhad výnosnosti, variabilní aplikace
  • LIDAR – stanovení výšky stromů, mapování krajiny a skládek

Nejčastěji používané indexy v precizním zemědělství

  • NDVI [Normalized Difference Vegetation Index] – vegetační index, který informuje o množství chlorofylu obsaženého v těle rostliny na základě měření její barvy (odrazivosti) v blízké infračervené části spektra; typickým použitím je variabilní aplikace hnojiva; rostoucí hodnota indexu koreluje s rostoucí výnosem plodin; bezrozměrná veličina nabývající hodnot -1 až 1; vztah pro výpočet NDVI = (NIR – R)/(NIR + R)
  • NDRE [Normalized Difference Red Edge Index] – je to obdoba NDVI, ale používá poměr blízkého infračerveného spektra a okraje viditelného záření; typickou aplikací je vyhodnocení úrovně výživy dusíkem u zemědělských plodin; vztah pro výpočet NDRE = (NIR – RedEdge)/(NIR + RedEdge)
  • CWSI [Crop Water Stress Index] – index mapuje zasažení plodin suchem. CWSI je vyhodnocen na základě teploty rostliny, teploty referenční plochy a teploty a vlhkosti okolí a nabývá hodnoty 0 až 1, přičemž hodnota 1 (100%) odpovídá vysoké úrovni vodního stresu; vztah pro výpočet je

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku pomocí poptávkového formuláře – nebo zavolejte na 737 410 213 či napište na info@inspektra.cz

 

Uveďte telefonní číslo, pokud vás můžeme kontaktovat tímto způsobem. Nezapomeňte na editaci předvolby pro telefonní čísla mimo ČR.