Fotovoltaika – fotovoltaické panely stárnou, řekneme vám které nefungují…

Fotovoltaika a její diagnostika

Fotovoltaické elektrárny, lidověji pak fotovoltaika, je je obecně velmi trvanlivá a odolná technologie. Jedná se však stále o technologický celek, který je složen z elektronických a mechanických komponent. Nezbytně tedy vyžaduje údržbu. U solárních panelů a jejich periférií dcohází vlivem počasí a a amortizace k výskytu různých typů vad. Tyto vady omezují jejich výkonnost a tím klesá i vyrobený objem elektrické energie – a tedy i celková účinnost. Často jsou tyto problémy snadno a (často i) levně řešitelné. Je však samozřejmě nezbytné vědět u kterých panelů se tato závada vyskytla, což z monitoringu výkonnosti jednotlivých tzv. stringů zjistit nejde. Jedinou možností je tedy použití termokamery (ideálně na dronu) a provést kontrolu po jednotlivých panelech. Termokamera je schopna stanovit teplotní nepravidelnosti nejen u jednotlivých panelů, ale i dokonce jednotlivých fotovoltaických článků v rámci daného fotovoltaického panelu. Můžeme ji tedy dokonce použít k potenciálnímu stanovení některých typů závad.

Fotovoltaika – postup inspekčních prací

Princip inspekce fotovoltaiky za pomocí dronu je založen na bezdotykovém měření teploty jednotlivých panelů. Dron s termokamerou je při dostatečném rozlišení termokamery (dnes je standardem rozlišení 640x512px, vyšší ani nižší hodnoty rozlišení se téměř nepoužívají) schopen měřit povrchovou teplotu panelů. A to i z výšky 10 až 15 m (s vhodnou optikou případně i více).

mapa solární elektrárny

Chyba stanovení teploty je v řádech jednotek stupňů Celsia a závisí na přesnosti použité termokamery a správnosti nastavení parametrů měření (ty parametry jsou dva, tj. emisivita a odražená zdánlivá teplota). Vyšší přesnost měření není potřeba, neboť měření je do jisté míry srovnávací a probíhá vyhodnocení panelu se závadou ve srovnání s panelem bez závady za daných podmínek (zde se jedná především o sluneční osvit).

Na základě stanovených teplot a teplotního rozložení na povrchu panelů pak vyhodnocujeme různé typy problémů a potenciálních závad.

Fotovoltaika na střeše dron dji

Náš samotný postup kontroly je pak takový, že dle vybrané úrovně podrobnosti kontroly vám zkontrolujeme celkový stav fotovoltaických panelů a označení vadných kusů provedeme do průvodního dokumentu – tzv. protokolu o měření. V případě nejvyšší verze inspekce můžeme jednotlivé závady označit i přímo na fotovoltaických panelech. Metoda je velmi spolehlivá a díky kvalitní termokameře a mnohaletým zkušenostem jsme schopní zajistit inspekci za velmi krátký čas, ovšem při dodržení stanoveného slunečního osvitu, který před měření i v jeho průběhu kontrolujeme.

Absencí optimalizace a údržby provozu mohou ztráty fotovoltaiky po 10 letech mohou být okolo 30-40%. Tyto ztráty nejsou způsobeny degradací panelů (resp. jejich principu výroby elektrické energie) ale degradací periferií (diody, střídače), neoptimálním zapojením fotovoltaických panelů či mechanickým poškozením fotovoltaických panelů (od krup, kamínků při sečení trávy) a dalšímí vlivy, včetně i tzv. paměťových efektů (panely periodicky zastiňované stromy, sloupy, budovami).

Drony pro inspekci

Pro inspekční práce používáme dron s termokamerou. V době psaní článku jsou v naší „letce“ drony DJI Mavic 2 Enterprise Edition a DJI M300 RTK a s v současné době nejpokročilejší termokamerou pro drony DJI H20N.

Pro kontrolu fotovoltaiky nás prosím kontaktuje pomocí poptávkového formuláře nebo telefonicky, vše Vám rádi vysvětlíme.. Podrobnější informace k dalším službám, které nabízíme naleznete v článku služby dronem. Pokud vás zajímá problematika dronu s termovizí, obsáhlý článek k této problematice naleznete na našem serveru Eko-Drony.cz – Dron s termovizí.

Tým Inspektra.cz

Uveďte telefonní číslo, pokud vás můžeme kontaktovat tímto způsobem. Nezapomeňte na editaci předvolby pro telefonní čísla mimo ČR.
Nabízíme: letecké práce za využití dronu. Mezi naše obory patří energetika, teplárenství, stavebnictví, věda a výzkum, precizní lesnictví i zemědělství a samozřejmě i klasické služby v oblasti leteckého filmu a videa. Kontaktujte nás pro cenovou nabídku nebo další informace o naší činnosti.