Technická diagnostika jako nezastupitelná činnost

V oblasti energetiky je technická diagnostika nezastupitelnou činností. Výměna a opravy kritických komponent je velice důležitá součást plánováni každého energetického provozu a to především s ohledem na ekonomické ztráty, které mohou nastat v případě nechtěných výpadků, či jiných forem poruch (například únik média do okolí, výbuch, ohrožení na životě apod.). Cílem preventivní a prediktivní údržby je pak pokud možno těmto ztrátám v maximální možné míře zabránit, minimalizovat jejich rozsah a dopady (hovoříme pak zde o dopadech na lidské životy a zdraví, ekologické dopady a ekonomické dopady).

Přístup k údržbě technologií a jejích částí můžeme rozdělit na reaktivní, preventivní a prediktivní. Podrobněji se rozdílům v jednotlivých přístupech věnujeme v samostatném článku: Tři přístupy k údržbě technologických celků a jejich součástí.

Porucha na rozvodu vysokého napětí
Porucha na rozvodu vysokého napětí. Snímek ukazuje, že i klasická RGB kamera (viz článek dron s kamerou) může být důležitým diagnostickým nástrojem a to samozřejmě nejen v energetice.

Vybrané příklady využití dronů v energetice

V nedávné době byla technická diagnostika v rámci preventivní údržby omezena prakticky výhradně na pozemní diagnostiku za využití pozemních měřicí přístrojů jako je např. ruční termokamera, akustická kamera, totální stanice a další ruční měřicí a diagnostické přístroje.

Náklady na údržbu technologického celku tvoří samozřejmě podstatnou část nákladů každého energetického provozu. Tyto náklady lze v řadě případů snížit volbou vhodného diagnostického přístupu ve vztahu k očekávaným výsledkům diagnostiky.

distribuční síť
I klasický dron s kamerou může být pro řadu aplikací velmi přínosný.

Základní nasazení dronů v oblasti energetiky se týká monitoringu závad a jejich předcházení. Uplatnění zde proto nacházejí drony s termovizí (termokamerou), ale i klasickou RGB kamerou. V současné době je dron s termokamerou vždy vybaven i RGB kamerou, proto se inspekce obvykle provádí jedním zařízením.

Inspekční práce například v oblasti distribuční soustavy vysokého napětí se týkají:

  • vyhledávání hotspotů v souvislosti s nárůstem přechodového odporu na vedení (vadné spoje)
  • teplotní nepravidelnosti u dalších prvků soustavy – například rozložení teploty na povrchu transformátorů
  • RGB snímkování (fotografování) technického stavu jednotlivých prvků distribuční soustavy – zaměřeno na různé mechanické poškození, korozi, špatnou instalaci apod.
  • detekce částečných výbojů – akustická kamera, koronová kamera
  • hledání úniku nebezpečných plynů – například izolační plyn SF6
  • a další…

Vedle toho nabízí využití dronů i zcela nové kvality jako je například aplikace v oblasti fotogrammetrie, mapování a 3D modelování. Protože součástí energetických celků jsou také budovy, připadá i v energetice jako zajímavé využití dronů v oblasti tzv. pasportizace budov.

Kontrola podzemních teplárenských produktovodů pomocí termokamery
Jednou z častých aplikací v energetice je kontrola podzemních teplárenských produktovodů pomocí termokamery
Diagnostika fotovoltaické elektrárny pomocí dronu s termovizí
Další typickou aplikací v oblasti energetiky je diagnostika fotovoltaických elektráren pomocí dronu s termovizí

Nabídka našich služeb v oblasti energetiky

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku pomocí poptávkového formuláře – nebo zavolejte na 737 410 213 či napište na info@inspektra.cz

 

Uveďte telefonní číslo, pokud vás můžeme kontaktovat tímto způsobem. Nezapomeňte na editaci předvolby pro telefonní čísla mimo ČR.