Letecké práce v teplárenství

Využití dronů v oblasti teplárenství je obdobné jejich využití v oblastech energetiky a stavebnictví. Hlavním využitím je samozřejmě lokalizace a diagnostika nadzemních a podzemních produktovodů a lokalizace úniku média z těchto produktovodů.

Naše typická práce v oboru teplárenství je

  • mapování, tvorba GIS podkladů, 3D modely technologických celků a jejich součástí;
  • diagnostika nadzemních a podzemních produktovodů, lokalizace poškození tepelné izolace a úniků médií a to jak nadzemních, tak u podzemních produktovodů
  • lokalizace podzemních produktovodů a jejich zanesení do mapy.

Kontrola technologií a produktovodů

Kontrola jednotlivých teplárenských technologií se provádí pomocí příslušných diagnostických nástrojů, kterými je zejména RGB kamera (viz článek dron s kamerou), termokamera (viz článek dron s termovizí), může zde ale dobře posloužit i LIDAR (velmi přesné měření rozměrů a vzdáleností) nebo fotogrammetrická kamera pro tvorbu přesných mapových podkladů, například za účelem

Kontrola podzemních teplárenských produktovodů pomocí termokamery
Kontrola podzemních teplárenských produktovodů pomocí termokamery s dronem

Příklady z naší praxe:

  • Pro společnost provozující velkou teplárenskou soustavu jsme realizovali vyhledávání úniků teplé vody u podzemních produktovodů v blízkosti teplárny.
  • Z důvodu chybějící dokumentace nebylo známo, kterými lokalitami produktovody vedou a jejich lokalizace byla součástí naší práce.
  • Za vhodných podmínek (zataženo, dostatečně nízké venkovní teploty, ranní hodiny) jsme realizovali termografické měření za použití dronu s termovizní kamerou.
  • Měření bylo provedeno na lokalitě stanovené zákazníkem o celkové ploše několik desítek hektarů.
  • Na základě rozdílu teplot na povrchu zeminy jsme lokalizovali produktovody a následně i místa podezřelá na úniky teplé vody.
  • Vedle lokalizovaných úniků teplé vody z teplárenské soustavy jsme zákazníkovi předali ve formě GIS také podklady o umístění podzemních produktovodů.
  • Zákazník na základě provedených zemních prací potvrdil výskyt úniků teplé vody ze soustavy u všech námi lokalizovaných míst.

Kontrola technického stavu budov

Teplárenství je oborem pro nějž je typické značné množství budov, které souvisejí s provozem a servisem teplárenských technologických celků. Časté je proto v tomto oboru využití dronů z hlediska diagnostiky technického stavu budov i či jednotlivých součástí budov, jejich pasportizace apod.

Inspekce komínu za pomocí dronu
Inspekce komínu za pomocí dronu s RGB kamerou

Ve stavebnictví je také časté použití dronů s termovizní kamerou, jejichž hlavní aplikační oblastí je detekce a lokalizace tepelných mostů, kontrola kvality zateplení, lokalizace netěsností vzduchotěsné obálky budovy (tzv. konvektivní tepelné mosty) a lokalizace rozvodů tepla a chladu a případně i stavu jejich tepelné izolace. Inspekce za použití termovizní kamery vychází z technické normy ČSN EN 13187 – Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená metoda. Tato norma stanovuje kvalitativní metodu pro určení tepelných nepravidelností v pláštích budov pomocí termografické zkoušky. Metoda se používá k určení šíře odchylek v tepelných vlastnostech, včetně vzduchotěsnosti a jednotlivých prvků obvodového pláště.

Inspekce budov v teplárenství
Inspekce budov v teplárenství

V teplárenství je také častá termovizní kontrola zatékání do plochých střech budov v nichž jsou teplárenské provozy umístěny. Více informací o problematice využití dronů ve stavebnictví naleznete v samostatné oborové sekci Stavebnictví.

Nabídka našich služeb v oblasti teplárenství

Nabízíme: letecké práce za využití dronu. Mezi naše obory patří energetika, teplárenství, stavebnictví, věda a výzkum, precizní lesnictví i zemědělství a samozřejmě i klasické služby v oblasti leteckého filmu a videa. Kontaktujte nás pro cenovou nabídku nebo další informace o naší činnosti.