Služby dronem v různých oborech činnosti

Nabízíme služby dronem v různých oborech činnosti. Jedná se zejména o 1) technickou diagnostiku, 2) precizní zemědělství a lesnictví a 3) film, foto a video. Pro své práce používáme dron s termokamerou a to jak DJI Mavic 3 Thermal, tak dron DJI M350 RTK, který může být v závislosti na aplikaci osazen vedle termokamery DJI H20T také fotogrammetrickou kamerou či LIDARem.

Technická diagnostika a metrologie

Nabízíme letecké práce se zaměřením na technickou diagnostiku v oborech jako je energetika, stavebnictví, teplárenství a v dalších. Jsme členy Asociace technických diagnostiků České republiky. V oblasti technické diagnostiky jsme realizovali stovky měření a publikovali desítky odborných článků a konferenčních příspěvků. Pracujeme s klasickou RGB kamerou, fotogrammetrickou kamerou, termokamerou a LIDARem.

Diagnostika fotovoltaické elektrárny dronem

Mezi služby, které nejčastěji poskytujeme patří zejména diagnostika plochých střech, diagnostika fotovoltaických elektráren, kontrola rozvodů vysokého napětí, inspekce teplárenských provozů, ve stavebnictví se pak jedná zejména o kontrolu mostních konstrukcí, výpočet kubatur a vytyčení a dále pak mapování a pasportizace budov pomocí dronu.

Součástí našich služeb je samozřejmě vedle lokalizace problému a stanovení možné závady, také vytvoření protokolu o měření a prezentace výsledků měření. Vedle toho může být výstupem i např. georeferencovaná ortofotomapa, 3D model stavby sestavený pomocí RGB kamery či LIDARu apod.

Precizní zemědělství a lesnictví

Věnujeme se také problematice precizního zemědělství a precizního lesnictví. V těchto oborech spolupracujeme s předními výzkumnými organizacemi v ČR pro které zajišťujeme letecká data i spolupráci na výzkumných projektech. Pracujeme především s multispektrálními daty (stanovení zemědělských indexů), RGB daty a termálními daty z termokamery.

Diagnostika fotovoltaické elektrárny dronem

V oblasti precizního zemědělství jsou drony stále častěji používány zejména v souvislosti s aplikacemi mezi které patří zejména:

  • inventarizace porostů,
  • identifikace poškození porostů,
  • hodnocení stavu porostů pro korekci výživy rostlin a
  • identifikaci zaplevelení na pozemcích.

Více informací naleznete v popisu naší služby Využití dronů v oblasti precizního zemědělství.

Film, foto a video

Pořizujeme klasické RGB fotografie a videozáznamy pro všechny myslitelné účely, viz popis služeb: fotky z dronu, natáčení dronem.