Kontrola fotovoltaických elektráren dronem s termokamerou

Rychle a kvalitně zkontrolujeme stav solárních panelů na fotovoltaické elektrárně. Jejich stav zadokumentujeme do přehledného protokolu o měření, nebo 2D mapy, či interaktivního rozhraní na webu. Používáme dron s termokamerou s vysokým rozlišením, díky němu nemusíme mezi řádky fotovoltaiky fyzicky chodit, ale létat a to přináší výhody – kontrola 1 MWp nám s dronem zabere 20-40 min dle jejího umístění. (louka, střecha, průmyslový areál). Díky tomu můžeme provést celou kontrolu FVE za ideálních podmínek – sluneční osvit min. 600 W/m2 a další…

fotovoltaika
Průměrná 10 let stará fotovoltaika má na 1 MWp instalovaného výkonu cca 4000 panelů…

 

Fotovoltaická elektrárna je skvělým zdrojem elektrické energie, na tom se shodneme, méně často se ale myslí na její pravidelnou údržbu, která dokáže prodloužit nejen životnost elektrárny, ale hlavně zvýší množství vyrobené elektrické energie. Inspekce s dronem poskytují kvalitní a přehledná data o stavu fotovoltaiky. Způsob snímaní dronem je velmi bezpečný, zejména při létání nad fotovoltaikou, která je nainstalovaná na střeše objektu. Při kontrole FVE totiž nepotřebujeme vstupovat do prostoru fotovoltaiky jak na střeše, tak na zemi, dron má dostatečný dosah signálu a baterky si nabijeme z auta. Díky tomu je snadné inspekci provést, nepotřebujeme koordinaci s technikem, nebo se správcem na místě. Ukázku nejpodrobnějšího druhu inspekce můžete vidět na videu níže:

Jak provádíme kontrolu fotovoltaiky?

Po prvotní konzultaci s Vámi vybereme konkrétní druh výstupu, jaký využijete pro pozdější servis. K dispozici máme vlastní software pro vyhodnocování vad solárních panelů, který nabízí nejpřesnější výsledky na trhu, dále máme zastoupení na software, který vady solárních panelů vyhodnocuje automatizovaně, k dispozici jsou také levnější, ale méně přesné metody – nasnímání fotek a složení 2D mapy FVE atp.  Ve chvíli kdy máme vybraný druh technického výstupu, tak čekáme na vhodné podmínky pro měření – v letních měsících max. týden. Den předem se ohlásíme již s jistým datumem, provedeme nasnímání a poté cca týden vyhodnocujeme nasbírané data.

Námi aplikovaný postup diagnostiky solárních panelů pomocí vlastního softwaru vychází jednak z interní metodiky a jednak z technické normy IEC-TS-62446-3.

V rámci vyhodnocení stavu fotovoltaických elektráren vám vyhotovíme podrobný protokol, ve kterém jsou identifikována problematická místa. U vadných panelů vyhodnotíme konkrétní příčinu jejich závady a stanovíme opravitelnost, nebo nutnost výměny celého panelu či junction boxu. Vzhledem ke známé ceně fotovoltaického panelu a známé výkupní ceně elektřiny dokážeme vypočítat, kolik bude stát servisní zásah a u menších elektráren vyhodnocujeme, zda se takový zásah vyplatí.

fotovoltaická elektrárna

 

Fotovoltaika na zemi nebo na střeše?

Z hlediska provozu fotovoltaické elektrárny nevznikají zásadní rozdíly mezi provozem střešní a pozemní instalace, ale z hlediska bezpečnosti je zde zvýšené riziko požáru nebo poškození objektu pod fotovoltaikou (a v případě průmyslových objektů je možné i znehodnocení skladových zásob). Z těchto důvodů doporučujeme fotovoltaickou elektrárnu instalovanou na střechách kontrolovat častěji a do kontroly zahrnout i další prvky elektrické instalace (střídače, rozvodné skříně atd.) z důvodu vyššího rizika při vzniku požáru. Zde je třeba konstatovat, že prakticky všechny fotovoltaické moduly jsou v současné době jako celek hořlavé. A to bez ohledu na jejich technologii a konstrukci. Nejčastější příčiny problémů u FVE jsou: vada výrobku, chybný návrh systému, chyby při instalaci a vnější vlivy.

nefunkční string na fotovoltaice
Nefunkční string – celek několika panelů sériově spojených kvůli výstupnímu napětí

 

Vhodné podmínky pro diagnostiku FVE

Fotovoltaické elektrárny je třeba diagnostikovat za vhodných podmínek. Ty základní můžeme shrnout takto:

  • Fotovoltaická elektrárna musí být v provozu a dodávat proud do zátěže.
  • Měření je třeba provádět za slunného dne s osvitem alespoň 600 W/m2. Ideální teplota vzduchu je +20 °C.
  • Rychlost větru je během měření nízká, nejvýše však 5 m/s. Čím vyšší rychlost větru, tím hůře jsou měřitelné rozdíly teplot na FV panelu.
fotovoltaika kontrola
Jedna z podob výsledného reportu o stavu fotovoltaiky může vypadat takto

Vhodné podmínky pro měření jsme shrnuli formou tabulky

Provoz elektrárny Elektrárna je v provozu a dodává výkon do zátěže.
Stav panelů Povrch panelů je suchý. Panely jsou bez nečistot, námrazy a sněhu
Osvit Minimální osvit alespoň 600 W/m2. Jmenovitý osvit 1000 W/m2.
Rychlost větru Ideálně bezvětří, doporučená maximální rychlost větru 5 m/s.
Teplota vzduchu Ideálně 20 °C.

Riziko požáru fotovoltaické elektrárny

Z hlediska požárů lze při měření termokamerou odhalit následující závady fotovoltaických elektráren, opět související s lokálním nárůstem povrchové teploty: špatné napojení konektorů, špatné krimpování, nedostatečné utažení svorkovnic a šroubových spojů, poddimenzování kabeláže, nevhodné umístění měniče, poškození či závada polovodičových, jistících a spínacích prvků a další.

fotovoltaika požár
Počínající požár FVE panelu

Základní informace k termovizní diagnostice

Fotovoltaické elektrárny jsou technickým celkem, který se skládá z několika součástí, které mohou trpět různými typy závad. Nejdůležitějším prvkem fotovoltaické elektrárny z hlediska jejího výkonu jsou samozřejmě fotovoltaické panely, které jsou přímo vystaveny vlivu povětrnostních podmínek 365 dní v roce.

Diagnostika probíhá za pomocí termovize (termokamery) umístěné na dronu. Možností je také použití ruční kamery pro kontrolu elektroinstalace a to zejména v případě potřeby komplexní kontroly fotovoltaické elektrárny. Termovize na dronu měří povrchovou teplotu a pomáhá tak stanovit závady panelů, které se projevují jako oteplení jednoho či více fotovoltaických článků z nichž se panel skládá a nebo další součástí panelu (konektory, diody apod.)

dron fotovoltaiky

Díky dlouholetým zkušenostem v oboru se nám podařilo získat unikátní zastoupení pro software na automatické vyhodnocování závad FVE panelů, který provádí automatické vyhodnocování závad na fotovoltaické elektrárně přímo se zanesením do mapy. Vyhodnocení je tak velmi rychlé, závady jsou přesně zaneseny na mapovém podkladu nebo rovnou na výkresu fotovoltaické elektrárny.

Kontaktujte nás prosím pro cenovou nabídku, zvýšíme Vám výkonnost FVE a vyděláme peníze…

Dokumentace stavu fotovoltaické elektrárny a její kontrola je úkon, který je vhodné provádět když elektrárnu kupujete, přebírate postavenou, nebo ji „jen“ provozujete. Odhalíte závady panelů, předejdete požárům, dokládáte servis a stav FVE elektrárny a tím zvedáte její hodnotu.

Jsme připraveni Vám pomoct a poskytnout ten nejlepší servis. Kontaktujte nás prosím na telefonu +420 737 410 213 nebo pomocí formuláře níže. 

 

Kontaktní formulář
Uveďte telefonní číslo, pokud vás můžeme kontaktovat tímto způsobem. Nezapomeňte na editaci předvolby pro telefonní čísla mimo ČR.