Využití dronů ve stavebnictví

Využití dronů ve stavebnictví je velmi široké. Jedná se zejména o:

  • technickou inspekci a mapování budov (s pomocí RGB kamery, termokamery i LIDARu),
  • pasportizaci budov,
  • tvorbu fotogrammetrických podkladů a 3D modelů,
  • výpočet kubatur a vytyčení
  • a další aplikace

Technická inspekce je spojená jak s klasickou vizuální inspekcí pomocí RGB kamery, kdy jsou vizuálně kontrolovány jednotlivé prvky stavby, tak zejména s použitím termokamery a to pro inspekci tepelných mostů budov, inspekci zatékání do ploché střechy, ale i např. inspekci prosakování přehrad nebo poškození mostních konstrukcí.

Termografická diagnostika budov

Termografická diagnostika budov (též také stavební termografie) je diagnostická metoda, která se zabývá stanovením a znázorněním rozložení teplot na povrchu obvodového pláště budovy pomocí termokamery a následném stanovení teplotních nepravidelností, které byly pomocí termokamery odhaleny. Termokamera měří intenzitu tepelného záření z povrchu obvodového pláště budovy. Intenzita záření je funkcí (rozložení) povrchové teploty, charakteristiky povrchu (zejména emisivity), okolních podmínek i samotné termokamery.

Termokamerou stanovená informace o rozložení povrchových teplot může být použita k určení tepelných nepravidelností způsobených např. poruchami izolace, obsahem vlhkosti a/nebo pronikáním vzduchu v jednotlivých prvcích obvodového pláště budovy. Místa ve stavební konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům než v jejich okolí, se nazývají tepelné mosty.

Aplikační využití termografie ve stavebnictví v souvislosti s použitím dronů:

  • detekce a lokalizace tepelných mostů
  • kontrola kvality zateplení
  • lokalizace netěsností vzduchotěsné obálky budovy – konvektivní tepelné mosty
  • lokalizace rozvodů tepla a chladu a případně i stavu jejich tepelné izolace

Inspekce za použití termokamery vychází z technické normy ČSN EN 13187 – Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená metoda. Tato norma stanovuje kvalitativní metodu pro určení tepelných nepravidelností v pláštích budov pomocí termografické zkoušky. Metoda se používá k určení šíře odchylek v tepelných vlastnostech, včetně vzduchotěsnosti a jednotlivých prvků obvodového pláště.

Diagnostika ploché střechy pomocí termokamery
Diagnostika zatékání do ploché střechy pomocí dronu s termovizí (více informací o problematice dronů s termovizí)

Nabídka našich služeb v oblasti stavebnictví

Naše služby v oblasti využití dronů ve stavebnictví jsou následující

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku pomocí poptávkového formuláře – nebo zavolejte na 737 410 213 či napište na info@inspektra.cz

 

Uveďte telefonní číslo, pokud vás můžeme kontaktovat tímto způsobem. Nezapomeňte na editaci předvolby pro telefonní čísla mimo ČR.