Foto a video dronem

Klasické foto a video – natáčení svateb, reklamní fotografie a video

S použitím dronu pořizujeme klasické RGB fotografie, časosběrné snímky, propagační a domácí videa. Oblíbenou službou je také pořizování panoramat (180° ta 360°). Samozřejmostí je z naší strany zajištění nezbytných povolení a také bezpečnostních i legislativních opatření.

Spolupracující subjekty

  • Realitní kanceláře, stavební společnosti – dokumentace výstavby a staveb, reklamní a propagační materiály
  • Reklamní kanceláře – foto a video propagační materiály ubytovacích a cestovních služeb
  • Památkové ústavy – foto a video dokumentace památkově významných staveb
  • Pořadatelé soukromých akcí a veřejných událostí – foto a video dokumentace akcí a událostí (svatby, veřejná vystoupení, koncerty apod.)
  • Filmový průmysl – pořizování leteckých videozáznamů pro filmový průmysl

Snímkování pro technickou diagnostiku a dokumentaci

Možností je také pořizování orto-fotogrammetrických map pro účely dokumentace, mapování, výzkumu (polní experimenty) apod. Více o této naší službě naleznete v samostatné sekci Fotogrammetrie, mapování a 3D modelování.

2D mapa z dronu
Jedním z možných výstupů v případě snímkování dronem může být také ortofoto mapa.

Fotografické snímkování samozřejmě provádíme i v rámci služeb jako je například Inspekce zatékání do plochých střech, inspekce, mapování a pasportizace budov, inspekce produktovodů a tepláren, letecká data pro precizní lesnictví a zemědělství. Při těchto leteckých prací je obvyklé současné použití termovize (termokamery), případně multispektrální kamery a simultánně jsou pořizována termální či multispektrální data.

Nabízíme: letecké práce za využití dronu. Mezi naše obory patří energetika, teplárenství, stavebnictví, věda a výzkum, precizní lesnictví i zemědělství a samozřejmě i klasické služby v oblasti leteckého filmu a videa. Kontaktujte nás pro cenovou nabídku nebo další informace o naší činnosti.