Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Spolupracujeme s řadou výzkumných organizací v ČR. Jsme dodavatelem leteckých dat pro vyhodnocení výzkumných experimentů i nápravných opatření. Spolupracovali jsme například na fenotypovacích experimentech, tvorbě certifikovaných metodik v oblasti precizního zemědělství, metodik pro vyhledávání srnčat před senosečí, metodik pro vyhodnocení závlahových systémů apod.

Mezi organizace se kterými spolupracujeme na výzkumu a nebo kterým v rámci VaV poskytujeme letecká data patří ČVUT, ČZU, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav bramborářský, Výzkumný ústav zemědělské techniky a další.

Vybrané projekty v oblasti vědy a výzkumu na nichž naši pracovníci podíleli:

 • Termovizní diagnostika závlahových systémů – využití termokamer pro diagnostiku závlahových systémů na vinicích a při pěstování brambor, nové indexy související s účinností závlahových systémů
 • Vyhledáváni srnčat před senosečí – metodika vyhledávání srnčat před senosečí, efektivní metody lokalizace srnčat a vhodné podmínky pro provádění této činnosti
 • Multispektrální snímkování porostů – souvislost mezi NDVI a dalšími vegetačními indexy a výnosem dané plodiny
 • Stanovení vodního stresu u rostlin – metodika stanovení CWSI u rostlin zasažených suchem pomocí termokamery
 • Fenotypovací experimenty – fenotypování rostlin na základě odolnosti k zasažení suchem
 • Bezdotykové stanovení emisivity – odvození vztahů a metodiky pro bezdotykové stanovení emisivity

Spolupracující výzkumné organizace

 • ČVUT (Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní) – spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu stran problematiky termografie a NDT
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby – spolupráce v oblasti precizního zemědělství a multispektrálního snímkování
 • Česká zemědělská univerzita – spolupráce v oblasti precizního zemědělství a lesnictví
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky – problematika precizního zemědělství a zpracování dat pro precizní zemědělství
 • Výzkumný ústav bramborářský – diagnostika závlahových systémů
Fotografie ovladače dronu s termovizí
Snímkování závlahového systému pomocí dronu s termovizí. Snímek byl pořízen v rámci sběru dat pro vyhodnocení polních experimentů Výzkumného ústavu bramborářského

 

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku pomocí poptávkového formuláře – nebo zavolejte na 737 410 213 či napište na info@inspektra.cz

 

Uveďte telefonní číslo, pokud vás můžeme kontaktovat tímto způsobem. Nezapomeňte na editaci předvolby pro telefonní čísla mimo ČR.

 

Výzkumné zprávy a certifikované metodiky z oboru

Naši spolupracovníci se podíleli na vývoji následujících certifikovaných metodik a výzkumných zpráv v impaktovaných periodikách:

Metodika detekce vodního stresu polních plodin termokamerovým systémem, Lukáš Jan, Haberle Jan; Chrpová Jana; Kroulík Milan; Brant Václav; Sova Jan, certifikovaná metodika, publikaci bylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským uděleno osvědčení č. 62067/2019-MZE-18144

Metodika pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice (pomocí termokamery), Jana Chrpová, Jana Palicová, Martina Trávníčková, Jan Lukáš, Ondřej Veškrna, Kamil Horák, Jan Sova, certifikovaná metodika, publikaci bylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským uděleno osvědčení č. 158625/2018

Use of aerial thermography to reduce mortality of roe deer fawns before harvest, Cukor, J., Bartoška, J., Rohla, J., Sova, J., Machálek, A. PeerJ, 2019

The topography change of electrode tips at resistance welding of deep drawn steel DC05+ZE, Kolaříková, M., Kolařík, L., Králík, V., Sova, J., METAL 2020 – 29th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2020

Non-destructive inspection by infrared thermography of resistance spot welds used in automotive industry, Forejtová, L., Zavadil, T., Kolařík, L., Sova, J., Vávra, P. Acta Polytechnica, 2019, 59(3), pp. 238–247

The correction of the influence of wind on thermographic measurement, Kyncl, J., Vetoschkin, L., Musalek, L., Bryscejn, J., Sova, J., Proceedings – 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2016, 2016, 7521772