Inspekce horkovodů a tepláren za pomocí dronu

Nejčastější činností, kterou vykonáváme v zimních měsících pro teplárny jsou havarijní hledání úniků vody z podzemních horkovodů a jejich přesná lokalizace.  Inspekce horkovodů provádíme pomocí termokamery na dronu při dostatečném teplotním rozdílu mezi teplotou vody v horkovodu a teplotou okolí. Dostatečný rozdíl teplot pro kvalitní a průkazné měření se dosahuje v termínech zhruba od listopadu do konce dubna. Termokamerou na dronu je možné lokalizovat jak úniky z horkovodu uloženého v betonovém kanálu, tak úniky z předizolované trubky.

unik tepla
Nalezený únik teplé vody

Jak probíhá nalezení úniku z horkovodu?

Před výjezdem na místo předpokládaného úniku potřebujeme znát aktuální teplotu vody v horkovodu a meteorologické podmínky na místě, abychom zjistili, zda měření může být provedeno. Ideální pak je, když ke konkrétnímu místu dostaneme výkresovou dokumentaci, dle které se můžeme v neznámém prostředí orientovat. Nejčastější scénář je, že nám z teplárny natipují konkrétní větev, ze které voda uniká, čímž se ušetří jak náš čas, tak finanční náklady na hledání. Zadanou oblast si termokamerou na dronu nafotíme a na místě si stáhneme data do PC, kde provádíme přesné měření teplot a ověření námi natipovaných míst úniků. V případě složitých podmínek pak na konkrétním místě ověříme únik vody pomocí echolokátoru.

vyhledávání úniku vody
Ověření úniku vody pomocí echolokátoru

Kdy jsou vhodné podmínky k provádění inspekce?

Vyhledávání úniků jsme schopní kvalitně provést jen za dodržení meteo podmínek pro měření. V zimních měsících jsou však tyto podmínky skoro stále splněny.

  • Zcela zásadní podmínkou je, že musí být dostatečný teplotní rozdíl mezi teplotou vody v produktovodu a teplotou půdy, zejména pak teplotou povrchu půdy.
  • Půda nesmí být vystavena slunečnímu osvitu a musí být vychladlá
  • Ideální dobou pro měření jsou brzké ranní hodiny po chladné noci bez výskytu oblačnosti. Měření během dne je ovšem taky možné, pokud je zataženo a je dodržen dostatečný teplotní rozdíl.
opravený únik vody
Nalezený a opravený únik vody

 

Ukázka zaměření podzemní trasy horkovodu

Horkovody uložené v zemi dokážeme také přesně lokalizovat a zaměřit do českého souřadnicového systému S-JTSK 5514. Jedná se o metodu využívanou teplárnami při mapování trasy starých horkovodů, ke kterým není projektová dokumentace, nebo zaměření horkovodů bylo velmi nepřesné.

termokamera na dronu horkovod

Všechny výše ukázané situace dokážeme zadokumentovat jak pomocí fotek v protokolu o měření, tak pomocí 2D mapy, či 3D modelu. Vše umíme také georeferencovat do českého souřadnicového systému S-JTSK 5514. Mapu i model můžeme dodat zpracované jak pomocí klasické RGB kamery, tak pomocí termokamery. 

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku pomocí poptávkového formuláře – nebo zavolejte na 737 410 213 či napište na info@inspektra.cz

 

Uveďte telefonní číslo, pokud vás můžeme kontaktovat tímto způsobem. Nezapomeňte na editaci předvolby pro telefonní čísla mimo ČR.