Vegetační indexy v precizním zemědělství

NDVI – normalizovaný diferenční vegetační index

Jedná se v současné době o nejčastěji používaný vegetační index, i když je v řadě aplikací nahrazován NDRE indexem. Index koreluje se stavem široké škály vlastností vegetace a jedná se tak v jistém smyslu o souhrnný index. Pro účely managementu vegetace v lokálním měřítku se NDVI běžně používá jako přímý indikátor zdraví a růstu vegetace.

NDVI = (NIR – R)/(NIR + R)

NDRE – Normalized Difference Red Edge index

Vhodné období pro aplikaci indexu NDRE je střední až pozdní vegetační období, tj. ve chvíli, kdy jsou rostliny zralé a připravené ke sklizni. Jedná se o vegetační index, který je používán pro měření obsahu chlorofylu v rostlinách. Jeho nízká hodnota je u rostlin spojována zejména s: napadení nemocí, škůdci, fyzické poškození rostliny nebo nedostatek živin. Index nabírá hodnoty -1 až 1 a od hodnoty přibližně 0.6 můžeme hovořit o zdravé a zrající rostlině, naopak hodnotám menším než 0.2 odpovídají mrtvé rostliny nebo holá půda.

NDRE = (NIR – RedEdge)/(NIR + RedEdge)

Reference

[1] Prospects and results for optical systems for site-specific on-the-go control of nitrogen-top-dressing in Germany, H. J. Heege, S. Reusch & E. Thiessen.

[2] Využití dálkově pilotovaných leteckých systémů v zemědělství, lesnictví a krajinné ekologii, Přemysl Janata, Martin Klimánek, Vojtěch Lukas, Martin Machala, Tomáš Mikita, Jiří Nedorost, Václav Ždímal.

[3] Yao H, Qin R, Chen X. Unmanned Aerial Vehicle for Remote Sensing Applications—A Review. Remote Sensing. 2019; 11(12):1443. https://doi.org/10.3390/rs11121443

[4] Huang, S., Tang, L., Hupy, JP a kol. A commentary review on the use of normalized difference vegetation index (NDVI) in the era of popular remote sensing. J. For. Res. 32 , 1–6 (2021). https://doi.org/10.1007/s11676-020-01155-1

[5] https://eos.com/industries/agriculture/ndre/