Fotogrammetrie, tvorba ortofotomap a 3D modelů

Drony mají široký rozsah uplatnění. Jedním z nich je mapování, 3D modelování a tvorba fotogrammetrických podkladů (tzv. fotogrammetrie). Stavby, produktovody, ochranná pásma a další můžeme digitalizovat v podobě mapy s třídou přesnosti 3. Tyto výstupy pak mohou být použity jako podklad pro projektanta, geodeta, nebo pro stavbyvedoucího. V případě provádění prací na veřejné zakázce mohou sloužit mapy a 3D modely jako podklad pro dokumentaci výstavby či archivaci současného stavu. 3D mapy a modely lze použít také pro projektování, ale použití mají také při plánování uložení materiálu, pro měření kubatur uloženého či odebraného materiálu a podobně. Po konzultaci lze připravit také podklady pro vedení důlních map.

Proces tvorby mapových podkladů za pomocí dronu

Po oznámení lokality mapování a konzultaci potřebného rozlišení a výsledků si naplánujeme misi. Po příjezdu na místo si umístíme a zaměříme referenční vlícovací body a provedeme automatický let. Po nalétání a sesbírání dat sestavíme požadovanou mapu. Výhoda celého procesu je v rozlišení výsledné mapy a také v době, kdy jsme schopní výsledek dodat, která zpravidla okolo 12-24 hodin. Mapu nebo model předáme jako fyzický soubor na flashdisku, nebo SD kartě, a tedy jej importovat do dalších SW nebo je možné nahrát mapu na cloud a přistupovat k ní vzdáleně pomocí internetu z jakéhokoliv zařízení a vepisovat do ní poznámky, vkládat body zájmu a podobně. Rádi s Vámi probereme podrobnosti, prosím kontaktujte nás.

Výsledkem může být ortofotomapa, která je uvedena jako příklad níže:

fotogrammetrie, 2D mapa z dronu

 

Použití LIDARu na dronu a pozemního skeneru

Skenování a mapování průběhu stavebních prací je velmi žádanou službou a to jak z pohledu provozního (podklad pro projektanta, výpočet navezeného či odvezeného materiálu, výškové rozdíly apod.) tak z pohledu obchodního (archivace průběhu stavby dle časového plánu). Pro tyto účely dokážeme dodat několik výstupů a to zejména mračno bodů a to jak z pozemního skeneru, tak ze skeneru na dronu. Dále 2D mapu, 3D mapu či 3D model ukotvený do souřadnicového systému S-JTSK a to až s nejvýkonnější profesionální technikou DJI Zenmuse P1. Pro dokumentací průběhu stavby používáme také časosběrné kamery.

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku

Nabízíme: letecké práce za využití dronu. Mezi naše obory patří energetika, teplárenství, stavebnictví, věda a výzkum, precizní lesnictví i zemědělství a samozřejmě i klasické služby v oblasti leteckého filmu a videa. Kontaktujte nás pro cenovou nabídku nebo další informace o naší činnosti.