Inspekce plochých střech s dronem s termovizí

Ploché střechy jsou velké téma, které nás provází od poloviny 20. století, kdy dochází k intenzivní výstavbě budov s tímto typem střech. Problematické ploché střechy jsou zejména na průmyslových objektech, panelových domech a skladovacích objektech. U plochých střech dochází k zatékání vody do konstrukce střechy, potažmo až do skladových zásob, které se nachází v prostorách pod střechou. Díky tomu může vzniknout velká finanční škoda a neméně závažný logistický problém.

Výstupem může být přehledová mapa a nebo i protokol, ve kterém budou označena místa zatečení do ploché střechy a dalších nedostatků, které během kontroly odhalíme – porušení světlíků, chybějících sítek/košíků v odtokových kanálech/trubkách. Často tuto dokumentaci střechy děláme nejen při odhalení problému, ale také i po dokončení rekonstrukce či jako dokumentaci stavu pro pojišťovnu. Zadokumentováním a preventivní kontrolou často ušetříte stovky tisíc až miliony Kč a pravděpodobně se vyhnete krácení pojistného plnění.

Víte, že až do poloviny plochých střech v ČR zatéká?
A do té druhé poloviny nejspíše brzy zatékat bude….
Pomocí termovizní diagnostiky a dronu vám pomůžeme zjistit technický stav vaší střechy a naplánovat další postup její opravy a údržby.

Problematika zatékání do plochých střech

Princip termografické kontroly plochých střech je založen na skutečnosti, že část střechy, která není poškozena průnikem vlhkosti, se ochlazuje rychleji, než ta část střechy, která je mokrá a nebo navlhlá. Jinými slovy, dochází k tomu, že místo, které bylo zasaženo průnikem vlhkosti, si i po západu Slunce udržuje na svém povrchu vyšší teplotu, než suchá místa. Podmínkou samozřejmě je, že tato místa byla předtím dostatečně osluněna a prohřáta. A samozřejmě také to, že průnik srážkové vody do objemu střechy byl dostatečný.

Termokamera na dronu pak měří povrchovou teplotu na celé ploše střechy. Na základě naměřených teplot a stanovených teplotních rozdílů v místech anomálií pak lze určit teplotní anomálie, které mohou souviset s průnikem dešťové vody do objemu střechy.

Postup inspekce ploché střechy

Pro správnou provedenou inspekci ploché střechy z hlediska zatékání je nezbytný jednak správný postup inspekce, jednak provádění inspekce za vhodných podmínek. Náš měření postup vychází z technického standardu: ASTM C 1153 – Practice for Location of Wet Insulation in Roofing Systems Using Infrared a interní metodiky. Inspekce je prováděna za pomocí dronu s termovizí.

Výstupem našeho měření je pak protokol o měření, který obsahuje informace o lokalitě měření a objednavateli, povětrnostních podmínkách (rychlost větru, intenzita slunečního záření před měřením, teplota a vlhkost vzduchu, stav oblačnosti a další), o prováděné diagnostice a samozřejmě naměřené výsledky spolu s popisem střechy s diskuzí o možnosti výskytu falešně negativních a falešně pozitivních nálezů.

Místo s průnikem vlhkosti Místo bez průniku vlhkosti
Nárůst tepelné kapacity Tepelná kapacita bez změny
Nárůst tepelné vodivosti Tepelná vodivost bez změny
Falešně negativní nálezy: nedostatek srážkové vody Falešně pozitivní nálezy: povrchová voda, povrchové nečistoty

Vhodné podmínky pro inspekci ploché střechy

Úspěšnost kontroly ploché střechy, a tedy také platnost závěrů této kontroly, velmi úzce závisí na vhodných podmínkách pro měření, kdy je nezbytné, aby před měřením několik dní pršelo a srážková voda byla v dostatečném množství a měla dostatek času, aby se vsákla do ploché střech a zároveň byl povrch střechy již v ideálním případě suchý. Výsledky měření také mohou zásadním způsobem zkreslit nečistoty na povrchu střechy. Výše uvedené skutečnosti vedou jak k falešně pozitivním nálezům (voda a nečistoty na povrchu střechy) a nebo i k falešně negativním závěrům (nedostatečné množství vsáklé vody).

Pro vytipování vhodných podmínek měření a realizaci správného postupu měření tak, aby byl eliminován jak počet falešně negativních tak falešně pozitivních nálezů je třeba zkušený tým, který má zkušenosti nejen obecně s problematikou termografie, ale i s touto konkrétní aplikací.

  • Několik dní před měřením pršelo a voda měla možnost se vsáknout do problematických částí střechy. Avšak před samotnou inspekcí nebyly dešťové srážky, ani sněžení a to alespoň 24 hodin, ideálně 48 hodin.
  • Plochá střecha je v ideálním případě suchá, bez sněhu, ledu nebo zůstatků dešťové vody. Místa, která tuto podmínku nesplňují musí být lokalizována a identifikována před inspekcí termokamerou a zanesena do výsledné ortofotomapy.
  • Kontrola musí být provedena po západu Slunce, přičemž je důležité, aby několik hodin před západem byla expozice střechy alespoň 600 W/m2 a více. Ideální je bezvětří, případně vítr o síle ne větší než 5 m/s. Teplota povrchu povrchu střechy klesla (v místech bez závad) minimálně o 5 °C, nejlépe však o 10 °C. Oblačnost zpomaluje ochlazování povrchu střechy.
  • Znečištění střechy by mělo být nízké. Znečištění z důvodu odlišné tepelné kapacity a nebo emisivity může působit falešné pozitivní nálezy. Tato místa je třeba identifikovat před inspekcí a vyznačit.

Vhodné podmínky pro měření jsme shrnuli formou tabulky:

Přítomnost srážek Aktuálně bez srážek, srážky však byly v nedávné době, ideálně cca 48 hodin
Povrch střechy Povrch střechy je suchý, ideálně bez přítomnosti nečistot sněhu apod.
Čas měření Po západu Slunce, přičemž před měřením byl jistou dobu průměrný osvit alespoň 600 W/m2
Rychlost větru Bezvětří, doporučená maximální rychlost větru 5 m/s
Teplota na povrchu Ochlazení v místě bez závad alespoň 5 °C, lépe 10 °C

Skutečné podmínky za nichž inspekce proběhla jsou zdokumentovány a zaneseny do protokolu o měření.

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku

Nabízíme: letecké práce za využití dronu. Mezi naše obory patří energetika, teplárenství, stavebnictví, věda a výzkum, precizní lesnictví i zemědělství a samozřejmě i klasické služby v oblasti leteckého filmu a videa. Kontaktujte nás pro cenovou nabídku nebo další informace o naší činnosti.

zatekani do ploche strechy