Dron s termokamerou pro technickou diagnostiku

Pro účely technické diagnostiky používáme tzv. dron s termokamerou (či také dron s termovizí, vysvětlení terminologie je uvedeno dále). Pro své práce pak konkrétně používáme zařízení DJI Mavic 2 Enterprise Advanced a dron DJI M300 RTK se skvělou termokamerou DJI H20T. Termokamerou je zde myšlena multi-kamera, která je vybavena jak teplotním snímačem s rozlišením 640x512px, tak RGB snímačem (případně dokonce více RGB snímačů / kamer). Při snímkování jsou pořizovány jak RGB snímky (fotografie) tak snímky z termokamery (tzv. termogramy). Proces pořizování snímků termokamerou nazýváme jednodušeměření termokamerou.

Dron DJI M300 RTK s termokamerou DJI H20N, dron s termovizí
Dron DJI M300RTK je jedním z dronů, které

Pozn.: Slovy „termokamera“ a „termovize“ se obvykle myslí stejné zařízení, tj. přístroj který je podle ISO 18434-1 označován jako „infračervená termografická kamera“. Slovo „termovize“ vychází z anglického názvu ThermoVision, tj. z obchodního označení historického produktu společnosti Agema, který byl natolik úspěšný, že se toto označení vžilo v praxi pro označení celé kategorie výrobků.

Termokamera je přístroj pro bezdotykové měření teploty. Termokamera je schopna i na vzdálenost několika desítek metrů změřit povrchovou teplotu diagnostikovaných povrchů. Použití dronu s termokamerou je tak neodmyslitelnou součástí poskytování následujících služeb: diagnostika fotovoltaických elektráren, inspekce zatékání do plochých střech, kontrola prvků distribuční a přenosové soustavy, inspekce, mapování a pasportizace budov, inspekce produktovodů a tepláren, termovizní diagnostika, kontrola mostních konstrukcí.

Termokamera neměří teplotu přímo, ale stanovuje ji ze změřené intenzity tepelného záření a zadaných parametrů.

Přenáška: Fyzikální souvislosti bezdotykového měření teploty

Ing. Jan Sova, jeden z našich pracovníku v oblasti technické diagnostiky, přednášel o problematice bezdotykového měření termokamerou na ČVUT. Záznam z přednášky je k dispozici online na YouTube na kanálu ČVUT. Přednáška je věnována zejména teoretickým základům bezdotykového měření teploty, vysvětlení rovnice termografie a základním fyzikálním vztahům. V rámci přednášky je kladen také důraz na problematiku nastavení emisivity a odražené zdánlivé teploty.

Literatura

  1. MIL-STD-2194 – MILITARY STANDARD: INFRARED THERMAL IMAGING SURVEY PROCEDURE FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (12 FEB 1988)
  2. ISO 18434-1 – Condition monitoring and diagnostics of machines — Thermography — Part 1: General procedure
  3. Fyzikální souvislosti bezdotykového měření teploty, Ing. Jan Sova, přednáška v rámci fyzikálních čtvrtků
  4. ČSN EN 13187 – Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená metoda
  5. Dron s termovizí – článek o problematice dronu s termovizí