Našim hlavním oborem leteckých prací je technická diagnostika a pořizování prezentačních materiálů (foto z dronu & video z dronu z dronu). Z hlediska technické diagnostiky se věnujeme oblastem, kterými jsou energetika, teplárenství, stavebnictví. Věnujeme se také výzkumným aplikacím a spolupráci s univerzitami.

Mezi nejčastěji realizované aplikace patří diagnostika plochých střech, diagnostika fotovoltaických elektráren, pasportizace budov, termovizní diagnostika, kontrola distribuční soustavy vysokého napětí a mnohé další.

Vedle leteckých prací také nabízíme školení v oblasti dronů a to jak zaměřené legislativně, tak zaměřené aplikačně (termovize, fotogrammetrie a další).